LPG SYSTEM CLEAN & PROTECT

13.00лв.

Начин на употреба:

Добавя се 1 бутилка  (120 мл) на всеки 3-4 месеца или на всеки 10000 км. в резервоара за газ преди запълване. Препоръчва се за всички превозни средства с двувалентни двигатели. 120 мл достатъчни за 50 L гориво. 
Действа по време на работа на двигателя.
На празен газов резервоар завийте адаптера за отвора на гърлото на газовия резервоар.Свържете адаптера към вентила на продукта.Бутилката със съдържанието на добавката трябва да бъде с главата на долу. 
След това натиснете бутона на бутилката на продукта докато се не изтече  цялото количество вътре (около 40 секунди).
Да завършите процеса правилно и безопасно моля отстранете адаптера по обратния ред и напълнете резервоара с газ.

Разход:
120 МЛ. на 50 Л. гориво 
60 мл. на 25 л. гориво.